Terug naar overzicht

Wat betekent datagedreven werken?

Geschreven door:
Kirsten Bakkernes
Gepubliceerd op: 
17/11/23
Het gebruik van de termen ‘datagedreven werken' en 'datadriven' is tegenwoordig essentieel een hedendaagse bedrijfsvoering. Steeds meer organisaties maken de overstap naar een datagedreven aanpak in hun bedrijfsvoering. Maar wat betekent het eigenlijk? En, wellicht nog belangrijker, wat zijn de redenen om voor datagedreven werken te kiezen?

Wat houdt datagedreven werken in?

Voor organisaties is het cruciaal om de juiste beslissingen te nemen en zo te groeien. Hoe beslissingen worden genomen, varieert echter per organisatie. Vaak worden keuzes gemaakt op basis van gevoel of ervaring, zoals: 'Het werkte de vorige keer, dus laten we het op dezelfde manier doen.' Wanneer organisaties niet op feiten gebaseerd zijn, lopen ze het risico verkeerde beslissingen te nemen.

Datagedreven werken is het sturen op basis van feiten waarbij er consequent, bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks, (ruwe) data geanalyseerd wordt. Dit kan betrekking hebben op verschillende soorten gegevens, van verschillende afdelingen zoals bijvoorbeeld klantgegevens, operationele gegevens, financiële gegevens, marktgegevens enzovoorts. Bij datagedreven werken worden de feiten gebruikt om inzicht te krijgen in trends, patronen en kunnen afwijkingen gesignaleerd worden. Deze kunnen gebruikt kunnen worden om beslissingen te nemen en acties te ondernemen. De feiten die in deze data zitten kunnen inzichtelijk gemaakt worden door data te verzamelen met data analytics tools, zoals Microsoft Power BI en deze te visualiseren in heldere rapportages.

De voordelen van datagedreven werken

Het doel van datagedreven werken is om regelmatig inzicht te krijgen in de stand van zaken en resultaten binnen afdelingen, waardoor beslissingen sneller genomen kunnen worden of tijdig bijgestuurd kan worden. Het voordeel is dat je snel kunt zien wat goed gaat, waar verbeteringen nodig zijn en waar eventuele problemen zich voordoen. Hierdoor kun je direct de juiste stappen nemen om veranderingen door te voeren en resultaten te verbeteren.

Datagedreven werken heeft verschillende voordelen:

-        Meer inzicht: Door gegevens te analyseren, kunnen organisaties nieuwe inzichten verkrijgen om hun bedrijf beter te begrijpen en aan te passen.

-        Feiten-gebaseerde besluitvorming: Organisaties kunnen beslissingen nemen op basis van feiten en cijfers in plaats van op intuïtie of vermoedens.

-        Mogelijkheid tot voorspellende analyse: Met data-analyse en machine learning technieken kunnen organisaties voorspellingen maken over toekomstige trends en patronen.

-        Efficiëntie verhogen: Het gebruik van gegevens om taken te automatiseren en knelpunten te herkennen, stelt organisaties in staat om hun werkzaamheden soepeler en efficiënter te laten verlopen.

-        Kosten besparen: Door data te gebruiken voor het identificeren van inefficiënties en het optimaliseren van processen, kunnen organisaties kosten besparen.

-        Klanttevredenheid verhogen: Door data te gebruiken voor het begrijpen van klantgedrag en het doen van persoonlijke aanbevelingen, kunnen organisaties de klanttevredenheid verhogen.

Hoe bereik je datagedreven werken in een organisatie?

Om een organisatie datagedreven te maken, zijn er verschillende stappen die genomen kunnen worden:

-        Identificeer relevante gegevens: Bepaal welke gegevens van belang zijn voor het bereiken van je organisatiedoelstellingen en zorg ervoor dat je deze gegevens verzamelt.

-        Voer gegevensanalyse uit: Onderzoek de verzamelde informatie om patronen, trends en verbanden te ontdekken die invloed kunnen hebben op wat je wilt bereiken.

-        Gebruik verkregen inzichten: Gebruik de opgedane kennis om doordachte besluiten te nemen en acties te ondernemen die passen bij je langetermijndoelen en strategieën.

-        Monitor en meet resultaten: Houd de resultaten van je genomen acties nauwlettend in de gaten en meet de impact ervan. Gebruik deze informatie om je aanpak continu te optimaliseren.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het proces van het datagedreven maken van een organisatie een doorlopende inspanning is. Niet alleen is het nodig om een datagedreven mentaliteit te bevorderen binnen de organisatie, maar ook om passende hulpmiddelen en technologieën in te zetten om deze aanpak te ondersteunen. Daarnaast is het essentieel om voortdurend te blijven leren, te evolueren en nieuwe inzichten en technologieën toe te passen om de algehele prestaties van de organisatie voortdurend te verbeteren.

Wanneer ben je een datagedreven organisatie?

Je bent een datagedreven organisatie wanneer je beslissingen maakt op basis van het analyseren van gegevens, in plaats van op je gevoel, ervaring of aannames te vertrouwen. Datagedreven besluitvorming betekent dat je data-analyse gebruikt om te kijken hoe het gaat, trends te ontdekken, problemen op te lossen en kansen te benutten.

Een datagedreven organisatie herken je aan:

-        Gebruik van data bij beslissingen en strategieën: Beslissingen worden genomen en strategieën worden bepaald met behulp van gegevens.

-        Data-infrastructuur: Er is een systeem opgezet om gegevens te verzamelen, op te slaan en te analyseren.

-        Gebruik van geavanceerde analytische tools: Er worden geavanceerde tools en methoden gebruikt voor data-analyse.

Sebastiaan Kooijman
Commercieel directeur

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met

Sebastiaan Kooijman

s.kooijman@peopletrack.nl