Terug naar overzicht

HR Analytics optimaliseren met TrackIT: Efficiënt, Betrouwbaar en Datagedreven

Geschreven door:
Tim Diel
Gepubliceerd op: 
15/8/23
Als een organisatie wil groeien en haar (personeels)doelen wil bereiken, is het cruciaal om over de juiste informatie te beschikken. HR Analytics speelt een belangrijke rol in het leveren van die informatie. In dit blog ontdek je hoe TrackIT Power BI je kan helpen om te komen tot betrouwbare en datagedreven HR-analyses

Het nut van HR Analytics

Human Resources Analytics is het proces van het analyseren van werknemersgegevens om inzichten te verkrijgen in hun prestaties en hun bijdrage aan het succes van een organisatie. Het stelt organisaties bijvoorbeeld in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en de bedrijfsstrategie te optimaliseren. Door dit toe te passen, kunnen bedrijven niet alleen voldoen aan de behoeften van haar medewerkers, maar ook de algehele efficiëntie en effectiviteit verbeteren.

Dit klinkt veel belovend, maar het neigt ook wel een beetje naar een luchtkasteel, toch?

Containerbegrip

HR Analytics is naar onze mening een beetje een containerbegrip. Het kan van alles omvatten rondom personeelsdata. Niet limitatief worden vaak deze onderwerpen eronder geschaard:

 • Prestatiebeoordeling
 • Wervingsanalyse
 • Behoudsanalyse
 • Welzijnsanalyse
 • Leren en Ontwikkeling
 • Salarisanalyse
 • Voorspellende Analyse


Voordat je kunt analyseren moet de organisatie überhaupt over deze data beschikken. Vervolgens moet de data worden verzameld en beoordeeld. Een vraag die makkelijker wordt gesteld dan beantwoord is: Is onze data wel geschikt voor het informatiedoel?

Een logische databron is de eigen personeelssoftware, maar dit bevat veelal niet alle data en/of rekenregels voor de informatiebehoeften. Vaak zijn er aanvullende specifieke softwareapplicaties voor deelonderwerpen in gebruik, maar ook MS Excel. Geen van deze tools is primair geschikt om al deze data te combineren en hier zinvolle inzichten uit aan te bieden.

Business intelligence als fundament

Bij gebruikmaking van meerdere datapersoneelsbronnen is het ontsluiten van deze data naar een applicatie, die deze data kan combineren, cruciaal. Veelal gebruik je hiervoor business intelligence (BI). Business Intelligence (BI) verwijst naar technologieën, toepassingen en praktijken voor het verzamelen, integreren, analyseren en presenteren van bedrijfsinformatie. Er zijn veel BI-tools die dit kunnen. Een inmiddels bekende sterspeler op dit gebied is Microsoft Power BI. Enorm krachtig en schaalbaar.

Hoe TrackIT HR rapportages ondersteunt

TrackIT is een geavanceerd business intelligence Power BI-dashboard dat organisaties helpt bij het uitvoeren van grondige HR-analyses op data afkomstig uit AFAS-software. Het uitgebreide dashboard is interactief en toont de informatie grafisch of in detail over een tijdsperiode naar keuze. Het maakt de analyse van HR-data snel en betrouwbaar en houdt rekening met wie precies wat mag inzien. Standaard bevat dit vanuit diverse invalshoeken:

 • Personeelskosten (incl. GPL)
 • Formatie (realisatie versus begroting, meerdere jaren)
 • Formatiemutaties in tijd (in- en uitdienst, behoud, doorgroei)
 • Verzuim en meldingsfrequentie
 • Inzetbaarheid (van bruto naar netto)
 • Verlofsaldi

Deze onderwerpen zijn standaard in TrackIT beschikbaar en volgen meest voorkomende basisinrichtingen van AFAS waarbij het gebruik van vrije velden mogelijk is.

Voor sommige organisaties is het continue actueel beschikbaar zijn van deze informatie al de standaard en begint de behoefte aan verdere HR Analytics vanaf dit basispunt. Bij andere organisaties is dit nog geen gemeengoed en begin je met het op orde krijgen van deze onderwerpen.

Er is geen out of the box ‘one-size-fits all’ model beschikbaar voor alle HR Analtyics onderwerpen. Primair vanwege de bijna oneindige verschillende databronnen en verschillende informatievraagstukken per organisatie. Daarnaast zijn de specifiekere onderwerpen volgens ons maatwerk, omdat de dashboards de uitkomsten van de processen moeten presenteren. Wij geloven niet dat het aanpassen van processen om (standaard) dashboards te laten functioneren zinvol is. TrackIT is uitbreidbaar en beperkt zich niet tot AFAS als databron. Dit maatwerk is echt niet altijd complex, omdat het belangrijkste onderdeel, de medewerker, al beschikbaar is.

Conclusie

Datagedreven HR Analytics zijn nuttig en geen luchtkasteel. Betrouwbare en relevante (gedetailleerde) informatie kan bijdragen in het nemen van beslissingen die goed zijn voor organisaties en haar medewerkers.

De combinatie van een containerbegrip als ‘HR Analytics’ en het modewoord ‘datagedreven’ maakt het potentieel baanbrekend gehalte wel erg groot. Wij beschouwen het liever als het gebruik maken van geautomatiseerde uitwerkingen van belangrijke (terugkerende) HR-thema’s van basis tot en met complexer met als doel om te ondersteunen in het nemen van betere beslissingen voor organisatie en medewerker.

Het begint met data. Als het antwoord op de vraag, beschikken we over de juiste data en is onze data wel geschikt voor het informatiedoel, ja luidt dan een HR-onderwerp worden opgepakt. Wij kunnen u ondersteunen in het in kaart brengen van dit datalandschap.

Er is, voor zover wij weten, geen out of the box ‘one-size-fits all’ model beschikbaar voor alle HR Analtyic onderwerpen die zomaar geschikt is voor alle organisaties. Maatwerk in het realiseren van specfieke HR-inzichten kan dus aan de orde zijn. Gelukkig zijn er standaard al veel HR-inzichten beschikbaar in onze TrackIT dashboards. Dit geeft een vliegende start in het datagedreven HR analyseren met behulp van Power BI.  Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Sebastiaan Kooijman
Commercieel directeur

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met

Sebastiaan Kooijman

s.kooijman@peopletrack.nl