Terug naar overzicht

Klantcase: van Excel naar business intelligence dashboard

Geschreven door:
Sebastiaan Kooijman
Gepubliceerd op: 
31/7/23
Ontdek aan de hand van deze klantcase hoe de HR-afdeling van een groeiende organisatie, met behulp van TrackIT Business Intelligence Dashboards, haar besluitvorming heeft verbeterd. Ontdek de voordelen van inzichtelijke stuurinformatie voor weloverwogen beslissingen.

Tijdens een recent klantbezoek gaf de HR-manager van deze organisatie aan met welke uitdagingen zij te maken heeft gehad op haar afdeling. In de afgelopen jaren heeft deze organisatie namelijk veel overnames gedaan, waardoor zij flink zijn gegroeid. De HR-afdeling was voorheen actief voor 250 medewerkers, inmiddels zijn dit ruim 1.200 medewerkers. Deze groei heeft niet alleen een grote impact gehad op de inrichting en het gebruik van AFAS voor de bedrijfsvoering, maar ook op de wijze waarop beslissingen genomen worden binnen de organisatie.

Beslissingen werden voorheen voornamelijk genomen op basis van gevoel of op basis van ‘lijstjes’ die vanuit AFAS naar Excel geëxporteerd werden. Vanwege de vele overnames en de sterke groei van de organisatie werd dit onhoudbaar. Want: ‘hoe houd je grip op je in-, door- en uitstroom, zonder dat je hier goed zicht op hebt?’ En ‘hoe kun je je ziekteverzuim binnen de organisatie verlagen, wanneer je niet weet hoe dit ziekteverzuim opgebouwd is?’

Middels het inzetten van TrackIT als Business Intelligence oplossing hebben wij deze uitdagingen gezamenlijk opgelost. Door inzicht te geven in AFAS data door middel van Power BI Dashboards kunnen er sneller en eenvoudiger beslissingen genomen worden, niet alleen binnen de HR-afdeling, maar over de hele breedte van de organisatie.

Business Intelligence speelt namelijk een cruciale rol bij het nemen van zakelijke beslissingen. Dit kun je niet (meer) op onderbuikgevoel doen, zeker niet wanneer de organisatie sterk in beweging is en steeds verder groeit. Ook wachten op de maandrapportage volstaat meestal niet meer. Business intelligence die resulteert in goede stuurinformatie stelt managers en besluitvormers in staat om weloverwogen en effectieve beslissingen te nemen.

Wat maakt de beschikbaarheid van stuurinformatie bij het nemen van weloverwogen zakelijke beslissingen zo belangrijk?

Het verkrijgen van stuurinformatie kan voor organisaties, juíst bij zo’n flinke groei, lastig zijn. De HR-manager gaf tijdens het klantbezoek aan dat de Power BI dashboards gekoppeld aan AFAS getconnectoren op dit moment zorgen voor:

1.    Inzicht in de prestaties van de organisatie

De dashboards geven een duidelijk beeld van hoe goed of slecht de organisatie, afdelingen of individuele processen het doen. Dit kan nu een stuk eenvoudiger afgezet worden tegen gestelde doelen en prestaties van voorgaande perioden of jaren.

2.    Objectiviteit en de mogelijkheid om te handelen op basis van feiten

De stuurinformatie is gebaseerd recente data, waardoor beslissingen onderhevig zijn aan enkel intuïtie of onderbuikgevoel zoals dit voorheen vaker noodgedwongen plaatsvond. Kortom de besluitvorming wordt als objectiever en betrouwbaarder aangemerkt.

3.    Identificeren van trends, patronen en risico’s

Door deze informatie te analyseren kunnen trends en patronen in de prestaties van de organisatie, de afdelingen en de processen ontdekt worden. Dit stelt niet alleen de HR-manager, maar ook andere managers en besluitvoerders in staat om potentiële kansen vroegtijdig te signaleren en hierop te anticiperen, voordat ze uitgroeien tot gemiste kansen. De informatie helpt ook bij het identificeren en beoordelen van risico’s binnen hun organisatie. Hierdoor kunnen de managers en besluitvormers proactieve maatregelen nemen om risico’s te minimaliseren en negatieve gevolgen te voorkomen.

4.    Ondersteuning bij strategische planning

De klant noemde het nut van de informatie onder andere bij het identificeren van sterke en zwakke punten van de organisatie. Vanwege de recente en vermoedelijke toekomstige overnames is dat van essentieel belang bij het ontwikkelen en aanpassen van strategieën. Het geeft een basis om de koers van een organisatie te bepalen en ondersteunt in het nemen van beslissingen die in lijn zijn met de doelstellingen op de lange termijn.

5.    Mogelijkheid tot bijsturing

Doordat de informatie in de TrackIT dashboards actueel zijn, kunnen deze op ieder moment geanalyseerd worden. Dit stelt de managers en besluitvormers in staat om, indien nodig, tijdig bij te sturen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Zeker in een markt of branche die sterk in beweging is, is dit essentieel.

Conclusie

In dit klantbezoek kregen wij de bevestiging is business intelligence van essentieel belang is voor het nemen van weloverwogen, zakelijke beslissingen. Het biedt de nodige inzichten en flexibiliteit om de prestaties van een organisatie te verbeteren en doelstellingen te bereiken.

Ook beslissingen maken op basis van inzichtelijke stuurinformatie met business intelligence in plaats van op basis van vooral een onderbuikgevoel? Neem contact op voor meer informatie over de TrackIT dashboards via s.kooijman@peopletrack.nl of plan vrijblijvend een demo in!

Sebastiaan Kooijman
Commercieel directeur

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met

Sebastiaan Kooijman

s.kooijman@peopletrack.nl