Terug naar overzicht

Het belang van strategische personeelsplanning voor een organisatie

Geschreven door:
Kirsten Bakkernes
Gepubliceerd op: 
15/9/23
In vrijwel elke organisatie speelt het een belangrijke rol, maar wat houdt strategische personeelsplanning eigenlijk in en welke voordelen biedt het?

Wat is strategische personeelsplanning?

Strategische personeelsplanning, afgekort als SPP, is een essentieel proces waarbij een organisatie zorgvuldig haar huidige en toekomstige personeelsbehoeften bekijkt. Het hoofddoel van SPP is om de juiste mensen te vinden, te ontwikkelen en te behouden om de bedrijfsdoelen te realiseren. Dit omvat niet alleen het bepalen van het juiste aantal medewerkers, maar ook het identificeren van hun benodigde vaardigheden, kennis en ervaring om de organisatie op lange termijn te laten groeien en evolueren. SPP is een continu proces dat de strategische beslissingen van een organisatie verbindt met haar langetermijndoelen. Het is geen eenmalige inspanning, maar eerder een voortdurend managementproces dat ideaal jaarlijks wordt geëvalueerd en geïntegreerd in de strategische planning van het bedrijf. Elk jaar bouwt voort op de voortgang van het voorgaande jaar, waarbij het actieplan voor de toekomst wordt bijgewerkt op basis van de nieuwste inzichten. Het uiteindelijke doel van SPP is het minimaliseren van het verschil tussen het huidige personeelsbestand en het benodigde toekomstige personeelsbestand, zowel in termen van aantal, kwaliteit als capaciteit.

Waarom is strategische personeelsplanning belangrijk?

Strategische personeelsplanning is van cruciaal belang, omdat het organisaties in staat stelt om doelgericht en effectief te opereren, waardoor ze hun concurrentiepositie kunnen versterken. Het zorgt ervoor dat een organisatie de juiste mensen heeft om haar strategische doelen te realiseren. Dankzij strategische personeelsplanning kunnen medewerkers de benodigde vaardigheden, kennis en ervaring ontwikkelen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Stappen in strategische personeelsplanning

De ontwikkeling van strategische personeelsplanning omvat een reeks belangrijke stappen:

-        Analyseer het huidige personeelsbestand: Analyseer de organisatiedoelen en strategieën om vast te stellen welk type personeel in de toekomst nodig zal zijn om deze doelen te bereiken.

-        Definieer de toekomstige behoeften: Op basis van de organisatiedoelen en strategieën, identificeer welk personeel er in de toekomst nodig zal zijn om die doelen te bereiken.

-        Identificeer tekorten en kansen: Vergelijk het huidige personeelsbestand met het gewenste toekomstige personeelsbestand om te ontdekken waar er tekortkomingen zijn en waar zich kansen voordoen.

-        Ontwikkel een actieplan: Creëer een gedetailleerd plan om deze tekorten aan te pakken, de kansen te benutten en het personeelsbeleid effectief uit te voeren.

-        Monitor en evalueer: Zorg ervoor dat de personeelsbehoeften op regelmatige basis worden geëvalueerd en dat de strategische personeelsplanning actueel blijft. Dit stelt je in staat om aanpassingen te maken en bij te sturen wanneer dat nodig is.

De voordelen voor bedrijven met SPP

Strategische personeelsplanning brengt aanzienlijke voordelen met zich mee voor bedrijven. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen op een rij:

-        Verbeterde productiviteit: Door strategische personeelsplanning kunnen bedrijven de juiste vaardigheden en talenten aantrekken en behouden, wat resulteert in verbeterde productiviteit en betere prestaties van werknemers.

-        Verlaagde kosten: Het plannen op lange termijn stelt bedrijven in staat om de kosten van werving en training te verminderen, wat resulteert in kostenbesparingen en een hogere winstgevendheid.

-        Minder verloop: Dankzij strategische personeelsplanning kunnen bedrijven een werkomgeving creëren waarin werknemers zich betrokken voelen. Dit kan leiden tot een lager verloop en een hogere behoud van getalenteerd personeel.

-        Verhoogde flexibiliteit: Bedrijven kunnen zich met behulp van strategische personeelsplanning beter aanpassen aan veranderingen in de markt, waardoor ze meer flexibiliteit en veerkracht ontwikkelen.

-        Betere besluitvorming: SPP stelt bedrijven in staat om doordachte beslissingen te nemen over hun toekomst, wat kan resulteren in een verbeterde strategie en langetermijnsucces.

-        Lerende organisatie: Door SPP wordt de organisatie wendbaarder doordat het personeelsbestand zich sneller en beter aanpast aan ontwikkelingen.

-        Beperking van uitstroom: Met SPP wordt verspilling van talent voorkomen, omdat talenten en ambities van werknemers beter aansluiten bij de toekomstige personeelsbehoeften.

-        Beheersing van vaardigheden en kennis: Bedrijven kunnen proactief sturen op de bezetting van cruciale posities, waardoor de slagkracht van de organisatie behouden blijft.

-        Bewaren van kennis: Door gerichte investeringen in opleiding en ontwikkeling wordt continuïteit en kwaliteit gegarandeerd.

Belangrijke stappen voor succesvolle strategische personeelsplanning

Het succesvol toepassen van strategische personeelsplanning draait om een paar belangrijke zaken. Het begint met een nauwe samenwerking tussen HR en het management. Het management bepaalt de doelen van de organisatie, terwijl HR kijkt naar wat voor personeel er nodig is. Daarna is het belangrijk om te kijken naar de toekomst en wat de organisatie dan nodig heeft aan vaardigheden en kennis. Het huidige personeelsbestand moet ook beoordeeld worden om te zien wat er al is en wat er mist. Het is handig om zowel binnen als buiten de organisatie te zoeken naar de juiste mensen. Dat betekent dat je medewerkers kunt laten groeien, maar ook nieuw talent kunt aantrekken. Het ontwikkelen van medewerkers is eveneens van belang en dat kan via opleidingen, trainingen en coaching worden bereikt. Tenslotte is het essentieel om regelmatig het proces van strategische personeelsplanning te monitoren en evalueren. Zo blijft het relevant en up-to-date voor de organisatie.

Conclusie

Strategische personeelsplanning speelt een cruciale rol voor organisaties die hun doelen willen realiseren en zich willen versterken. Het draait om het identificeren van de benodigde vaardigheden, kennis en ervaring die essentieel zijn voor toekomstige groei en succes. Door strategische personeelsplanning toe te passen, kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze de juiste mensen hebben om hun doelen te bereiken en zich aan te passen aan veranderende arbeidsmarktomstandigheden. Dit draagt bij aan het aantrekken van hoogwaardig personeel, verbeterde prestaties, verhoogde motivatie en betrokkenheid van medewerkers, en uiteindelijk aan het succes van de organisatie. Het is een sleutelfactor voor HR en een essentieel element voor organisaties die streven naar duurzame groei en ontwikkeling op de lange termijn.

Optimaliseer strategische personeelsplanning met AFAS en Power BI

Wil je dieper ingaan op hoe je strategische personeelsplanning kunt realiseren en beheren, en hoe je inzicht kunt creëren in formatiebeheer? In ons andere blog ontdek je hoe AFAS-software en Microsoft Power BI kunnen worden gebruikt om efficiënt te plannen en beheren. Het biedt praktische inzichten in het beheren van de personeelsstructuur en het nemen van weloverwogen beslissingen op basis van datavisualisatie.

Sebastiaan Kooijman
Commercieel directeur

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met

Sebastiaan Kooijman

s.kooijman@peopletrack.nl