Terug naar overzicht

Sturingsinformatie versus Verantwoordingsinformatie: De Impact op het ontwerpen van Power BI Rapportages

Geschreven door:
Sebastiaan Smit
Gepubliceerd op: 
11/7/23
Bedrijfsinformatie is cruciaal en Power BI biedt waardevolle inzichten. Sturingsinformatie richt zich op toekomstige beslissingen, terwijl verantwoordingsinformatie naar het verleden kijkt. Het ontwerp van Power BI-rapportages en dashboards moet hierop worden afgestemd om effectieve resultaten te behalen.

De wereld van bedrijfsinformatie

Verschillende soorten bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie speelt een cruciale rol in de hedendaagse bedrijfsvoering en Power BI heeft zichzelf bewezen als een krachtige tool in deze wereld. Het helpt organisaties om inzicht te krijgen in complexe gegevens en deze te vertalen naar bruikbare inzichten. Het is belangrijk om te beseffen dat niet alle informatie op dezelfde manier wordt gebruikt, vooral als het gaat om sturingsinformatie. Sturingsinformatie is specifiek gericht op het ondersteunen van besluitvorming en het sturen van processen binnen een organisatie. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor het ontwerp van rapportages en dashboards in Power BI om deze sturingsinformatie effectief te kunnen presenteren.

Sturingsinformatie versus Verantwoordingsinformatie

Binnen een organisatie is het verzamelen en gebruiken van informatie van cruciaal belang. Twee belangrijke vormen van informatie zijn sturingsinformatie en verantwoordingsinformatie. Sturingsinformatie is gericht op de toekomst en biedt ondersteuning bij het nemen van beslissingen, terwijl verantwoordingsinformatie terugblikt op het verleden en helpt bij het afleggen van verantwoording. In hieronder bespreken we het verschil tussen deze twee vormen van informatie.

Het onderscheid

Sturingsinformatie: gericht op de toekomst

De behoefte aan sturingsinformatie is vaak de basis van het ontwerp van Power BI rapportages en dashboards. Deze vorm van informatie, ook wel bekend als managementinformatie, is van cruciaal belang voor een dynamisch en vooruitstrevende organisatie. Sturingsinformatie is toekomstgericht en dient als ondersteuning voor het managementteam. Deze informatie is flexibel, past zich aan op de veranderende omstandigheden en biedt in realtime inzicht in de huidige stand van zaken binnen de organisatie en mogelijke toekomstscenario's. Sturingsinformatie is noodzakelijk voor het nemen van beslissingen met een impact op de toekomst.

Verantwoordingsinformatie: terugblik naar het verleden

Aan de andere kant van het spectrum vinden we verantwoordingsinformatie. Terwijl sturingsinformatie zich richt op de toekomst, biedt verantwoordingsinformatie een terugblik op de prestaties van de organisatie in het verleden. Bij verantwoordingsinformatie gaat het vaak om meer officiële verslaglegging. Denk aan jaarverslagen, kwartaal- en maandrapportages en andere formele rapportages. De presentatie van data is hierbij niet de enige focus, maar het is ook belangrijk om toelichting te geven.

De impact op het ontwerp van Power BI rapportages en dashboards

Het verschil tussen dashboards en rapportages

Dashboards

Dashboards zijn bedoeld om in één oogopslag belangrijke informatie te verschaffen. Ze bieden een visueel overzicht van gegevens en meten vaak real-time of bijna real-time statistieken en informatie. Net zoals het dashboard van een auto, geven ze de huidige status en trends weer.

Dashboards zijn interactief en bijgewerkt, wat betekent dat ze voortdurend veranderen om de meest recente gegevens weer te geven. Ze bevatten over het algemeen hoogwaardige KPI's en zijn ontworpen om snel informatie te verstrekken. Ze zijn over het algemeen gericht op monitoring en sturing en minder op gedetailleerde analyse.

Rapportages

Rapportages daarentegen zijn gedetailleerd en meestal gericht op diepgaande analyse van gegevens. Ze zijn ontworpen om informatie over een specifiek onderwerp te presenteren en ze kunnen vaak worden aangepast op basis van de behoeften van de gebruiker middels uitgebreide filtermogelijkheden.

Rapportages bieden gedetailleerde inzichten over het verleden. Ze zijn vaak statischer dan dashboards en zijn meer gericht op verantwoording en gedetailleerde analyses.

Invloed van het verschil op het ontwerp van rapportages en dashboards.

Het onderscheid tussen sturingsinformatie en verantwoordingsinformatie heeft significante gevolgen voor hoe je Power BI-rapportages en dashboards ontwerpt. Hierbij is het essentieel om te begrijpen dat er verschillende presentatie mogelijkheden zijn en dus te beseffen voor welk doel een rapportage of dashboard wordt ontworpen.

Sturingsinformatie dashboards: Dynamiek en interactiviteit

Sturingsinformatie vereist een dynamische, interactieve benadering. Om deze reden wordt er bij het ontwerpen meestal uitgegaan van dashboards. Dashboards moeten flexibel en aanpasbaar zijn, rekening houdend met de veranderingen en updates die inherent zijn aan het monitoren van lopende bedrijfsactiviteiten en het plannen van toekomstige strategieën.

Interactiviteit en flexibiliteit zijn sleutelwoorden bij het ontwerpen van deze dashboards. Een interactief ontwerp stelt het managementteam in staat om trends te ontdekken, patronen te herkennen en toekomstige scenario's te voorspellen, zodat zij datagestuurd beslissingen kunnen nemen.

Verantwoordingsinformatie rapportages: Formeel en gedetailleerd ontwerp

Bij het ontwerpen voor verantwoordingsinformatie wordt uitgegaan van een rapportage. Deze moeten namelijk, formeel, gedetailleerd een weergave zijn van statische data en feiten over het verleden.

Hier ligt de nadruk op de helderheid en nauwkeurigheid van de gepresenteerde informatie, omdat ze worden gebruikt om prestaties te verantwoorden. Het is cruciaal dat de gepresenteerde informatie gemakkelijk te begrijpen is en een volledig en nauwkeurig beeld geeft van de bedrijfsprestaties over het verleden.

Conclusie

Het bewust zijn van het verschil tussen sturingsinformatie en verantwoordingsinformatie is van essentieel belang bij het ontwerpen van effectieve Power BI rapportages en dashboards. Sturingsinformatie, vereist een dynamische en interactieve aanpak en leent zich daarom uitstekend voor het ontwerp van dashboards. Aan de andere kant vraagt verantwoordingsinformatie, om formelere en gedetailleerdere rapportages die weinig ruimte laten voor interpretatie.

Het begrijpen van deze verschillen is cruciaal voor een succesvolle datagestuurde besluitvorming en verantwoording binnen de organisatie. Door een strategische benadering te kiezen in het ontwerp van je Power BI rapportages en dashboards, en deze af te stemmen op het type informatie, kun je de volledige potentie van deze krachtige tool benutten.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met